هر قطره خونش گوید، کوفه میا حبیبی
شب هنگام، مسلم‏ بن عقيل در مسجد، نماز مغرب را فقط با حضور سى‏ تن اقامه كرد. پس از نماز، آن عده كمتر شده بودند (ده تن). از مسجد كه بيرون آمد، حتى يك تن هم همراهش نبود كه او را به جايى راهنمايى كند... نشانی هیأت‌های دهه نخست محرم را در «تابناک» ببینید...

شب اول ماه محرم‌، بنا بر سنت‌های مرسوم شب مسلم سفیر و یار صدیق امام حسین (ع) است.

عاشوراپژوهشی با علامه جعفری و آیت‌الله جوادی آملی
«پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی» به مناسبت فرارسیدن ماه محرم سیر مطالعاتی با استفاده از نظر دکتر سنگری را منتشر نموده است تا عاشوراپژوهان بتوانند با تعمق درباره این اتفاق تاریخی مطالعه‌ای داشته باشند.

«پایگاه پژوهشی تحلیلی راه‌بردی» به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم سیر مطالعاتی با استفاده از نظر دکتر سنگری را منتشر نموده است تا عاشورا پژوهان بتوانند با تعمق درباره این اتفاقات مطالعه‌ای داشته باشند.

اسرار سيزده‌گانه آيت‌الحق محمدرضا مهدوي کني
«علماي رباني سياسي»، در محضر خدا خود را به اين مسئول مي‌شمردند که در قبال مردم متعهد باشند؛ متعهد باشند که مردم را به رحمت خدا دلالت فرمايند و از عذاب خدا بيم دهند. تيپ «علماي رباني سياسي»، به طرز شگرفي پخته و سنجيده، در عين حال توأم با بيم و اميد، و چشم اندازي بلندمدت بود.
دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت: