عباس ساعت 2 بعد از نیمه شب می دود شیطان را از خودش دور کند!
در بولتن خبری پایگاه «ریس»، مطلبی درباره عباس چاپ شده بود. مطلب این بود: «دانشجو عباس بابایی، ساعت 2 بعد از نیمه شب می دود شیطان را از خودش دور کند!»

شهید عباس بابایی سال 1329 در قزوین متولد شد. عباس در سال 1351، با درجه ستوان دومی، در پایگاه هوایی دزفول مشغول به خدمت شد.

افسری که درجه‌اش را پس داد
تقاضا دارم درجه تشویقی که به اینجانب داده‌اند، پس گرفته و مرا به درجه ستوان‌یار سومی که قبلاً بوده‌ام برگردانید.

شهید علی اکبر شیرودی در دی ماه 1334 در شیرود تنکابن به دنیا آمد.

پیغام سرهنگ برای شیخ در جنگ
در جبهه‌ها به وجود شما خیلی نیاز است، آماده شوید و به فرودگاه مهرآباد بیایید، یک جت فانتوم شما را به اهواز می‌آورد.

 شیخ حسین انصاریان از وعاظ بنامی است که به حق منبرهایش جزو مجالس طراز اول است برای کسانی که می‌خواهند از مجلسی فیض ببرند.